Volejte pro více informací+420 608 70 52 84

Přetěsňování plynovodů metodou BCG GAS 2000

Provádíme přetěsňování závitových a netěsných plynovodů bez nutnosti bourání v bytových jednotkách a objektu.

Proč se stal plynovod netěsným?

Vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn dochází k vysychání fermeže, jíž se napouštěla koudel v závitových spojích, a tím se stává plynovod netěsným.

Ze zkušeností je známo, že zbytek plynovodu bývá „zdravý“ a není tedy potřeba jej nahrazovat novým. Řešením tohoto problému je těsnicí metoda BCG, která odstraní problémy s úniky plynu v závitových spojích plynovodu, bez jakékoliv nutnosti cokoliv bourat, kopat, vyměňovat a následně opět zazdívat, případně malovat a natírat.

Princip utěsňování systému rozvodu plynu je založen na naplnění netěsného potrubí roztokem akrylátové disperze. K netěsnosti dochází vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn a tím k vysoušení fermeže, jíž se napouštěla koudel v závitových spojích. Akrylátová disperze vytvoří na vnitřní straně potrubí povlak, který chrání potrubí a v místech úniku plynu – závitových spojích plynovodu – dojde k „zalepení“ netěsného místa.

Rekonstrukce či utěsnění?

Ve staré zástavbě, kde plynovody jsou pod omítkou a ke spojům není tedy přístup, znamená rekonstrukce sekání zdiva a demontáž potrubí se všemi nepříjemnými důsledky pro uživatele bytů. Ve starších panelových domech, kde jsou plynovody uloženy vesměs v instalačních šachtách, je situace o něco příznivější. V každém případě znamená jakýkoliv mechanický zásah do plynovodu vlastně jeho zbytečnou rekonstrukci, protože kromě netěsnosti některých spojů je plynovod v pořádku a může sloužit další řadu let.

Nákladné a v podstatě zcela zbytečné rekonstrukci, která znamená spoustu nepohodlí pro uživatele bytů, lze předejít. Existuje totiž způsob utěsňování domovních plynovodů, který je rychlý, hospodárný, naprosto spolehlivý a s trvalým efektem, bez narušení pohodlí uživatelů bytů. Metoda dodatečného utěsňování závitových spojů na plynovodech v budovách spočívá v naplnění netěsného plynovodu plastovou disperzí, která po vypuštění z potrubí a jeho vysušení zabezpečí jeho trvalou těsnost. Dodatečné utěsnění plynovodu je zakončeno provedením zkoušky těsnosti, vystavením dokladu o provedení provozní revize a vydáním záznamu o dodatečném utěsnění.

Metoda dodatečné utěsnění zemního plynuje ve velkém rozsahu používana v celé evropě a prakticky nahrazuje klasické nákladné rekonstrukce. V České republice se začíná postupně rozšiřovat teprve od roku 1997. Tato oprava není provizorním řešením, ale z hlediska kvality je naprosto rovnocenná celkové rekonstrukci. Navíc je velice rychlá (od zahájení prací do znovuuvedení do provozu obvykle postačí 1 – 2 pracovní směna) a také levnější.

Únik plynu
Únik plynu
Naplnění kapalinou
Naplnění kapalinou
Vytlačení přebytečné kapaliny
Vytlačení přebytečné kapaliny

Poskytovaná záruka na těsnost potrubí je 25 roků. Dobu, po kterou plastová disperze nemění své vlastnosti, garantuje výrobce na nejméně 50 let.

Metodu dodatečného utěsňování lze použít v případech kdy?

  • plynovod je z ocelových trubek se závitovými spoji těsněnými konopím,
  • netěsnost na svařovaném spoji
  • netěsnost na lisovaném spoji
  • únik plynu je od 1 l/hod do 10 l/hod (plynovod má sníženou provozuschopnost)

Utěsňování závitových plynovodů metodou BCG mohou provádět pouze osoby, které absolvovaly předepsané školení firmy BCG Technik a ČSTZ a jsou držiteli platného osvědčení o jeho absolvování a oprávněná organizace (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění)

Cenová kalkulace oproti kompletní rekonstrukci plynovodu cca 50%:

Máteli zájem o cenovou kalkulaci prosím kontaktujte našeho technika který Vás navštíví na daném objektu a následně provede výpočet pro daný objekt.Nebo nám pošlete cenovou kalkulaci, kterou jste dostali na kompletní rekonstrukci plynovodu a budeme schopni rychleji po konzultaci s Vámi vypracovat rozpočet pro danou realizaci.

Jsme schopni utěsňovat plynovody ve zdivu , v zemi, ve stoupačkách, v rodiných domech, panelových domech , provozních objektech atd. bez omezení průměru a délky plynovodu.

Oproti kompletní rekonstrukci plynovodu by se cena přetěsnění měla pohybovat na 50%.

Technik pro utěsňování plynovodů

Filip Prokoptel
+420 776 764 470
f.prokop@anadig.cz

Stanislav Prokop
Paseka 73
Paseka
783 97

Tel.: +420 581110385
Tel.: +420 608705284

E-mail: info@anadig.cz